Ogólnopolski Konkurs Matematyczny Continuum 2018-2019

Continuum 2018_2019

Serdecznie zapraszamy uczniów szkół podstawowych, gimnazjalnych oraz ponadgimnazjalnych do udziału w IV edycji Konkursu Matematycznego „CONTINUUM” organizowanego przez Politechnikę Warszawską Filię w Płocku i Zespół Szkół Centrum Edukacji im. Ignacego Łukasiewicza.

Konkurs ma na celu popularyzację wiedzy i umiejętności matematycznych wśród uczniów szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych oraz motywowanie uzdolnionych matematycznie uczniów do zdobywania wiedzy, a nauczycieli do pracy z młodymi pasjonatami matematyki. Zakres tematyczny Konkursu obejmuje wiadomości i umiejętności określone w podstawie programowej kształcenia ogólnego dla III i IV etapu edukacyjnego z edukacji matematycznej w zakresie podstawowym i zakresie rozszerzonym. Prosimy o zapoznanie się z Regulaminem Konkursu.

TERMINARZ ZAWODÓW IV EDYCJI KONKURSU dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych
Przyjmowanie zgłoszeń uczestnictwa do 30 listopada 2018 r. (piątek)
Zapisy od 15 listopada Formularz zgłoszeniowy
Etap I  (90 minut)

14 grudnia 2018 r. (piątek), godz. 12.00, Aula GG

Politechnika Warszawska Filia w Płocku ul. Łukasiewicza 17, 09-400 Płock

Informacje dodatkowe Osoby, które zgłosiły chęć uczestnictwa w Konkursie prosimy o przybycie na I etap z dokumentem tożsamości.
Etap II termin zostanie podany na stronie internetowej Konkursu wraz z wynikami I etapu
Zakończenie IV edycji Konkursu termin zostanie podany wraz z wynikami II etapu
TERMINARZ ZAWODÓW IV EDYCJI KONKURSU dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjum
Przyjmowanie zgłoszeń uczestnictwa do 30 listopada 2018 r. (piątek)
Zapisy od 15 listopada Formularz zgłoszeniowy
Etap I  (90 minut)

14 grudnia 2018 r. (piątek), godz. 10.00, Aula GG

Politechnika Warszawska Filia w Płocku ul. Łukasiewicza 17, 09-400 Płock

Etap II termin zostanie podany na stronie internetowej Konkursu i wraz z wynikami I etapu zostanie przesłany do szkół
Zakończenie IV edycji Konkursu termin zostanie podany wraz z wynikami II etapu

Strony konkursu: