Kontakt

Wydział Budownictwa, Mechaniki i Petrochemii

Studia stacjonarne:

Podczas zapisów informacji udziela Dziekanat – Sekcja Studiów Stacjonarnych w godz. 8:00 - 14:00, tel.: 24 367 21 54 lub 24 367 22 23,  e-mail: dziekanat.wbmp@pw.edu.pl, Dorota.Chudzicka@pw.edu.plrekrutacja.wbmp@pw.edu.pl

Przyjmowanie dokumentów na studia drugiego stopnia od 20 sierpnia 2018 r. do 14 września 2018 przez Dziekanat – Sekcja Studiów Stacjonarnych, Płock ul. Łukasiewicza 17 pok. 215 w godzinach 8:00-13:00 w dni powszednie.

Studia niestacjonarne

Podczas zapisów informacji udziela Dziekanat – Sekcja Studiów Niestacjonarnych w godz. 8:00 - 14:00, tel.: 24 367 21 52 lub 24 367 22 23,  e-mail: dziekanat.wbmp@pw.edu.pl, Dorota.Chudzicka@pw.edu.plrekrutacja.wbmp@pw.edu.pl

Przyjmowanie dokumentów od 21 września 2018 r. do  27 września 2018 r. przez Wydziałową Komisję Rekrutacyjną ds. Studiów Niestacjonarnych, Politechnika Warszawska Filia w Płocku, ul. Łukasiewicza 17, pokój 18 (parter); 

Godziny pracy Wydziałowej Komisji Rekrutacyjnej do spraw przyjęcia na studia niestacjonarne:

Data Godzina
21 września 2018 r. (piątek) 10:00 - 14:00
24 września 2018 r. (poniedziałek) 12:00 - 16:00
27 września 2018 r. (czwartek) 10:00 - 14:00

Kolegium Nauk Ekonomicznych i Społecznych

Podczas zapisów informacji udziela:

Wydziałowa Komisja Rekrutacyjna w wyznaczonych dyżurach  (tel. 243 672 116).

Poza godzinami dyżurów wszelkich informacji dotyczących rekrutacji udzielają pracownicy  Sekretariatu Kolegium Nauk Ekonomicznych i Społecznych (p.103). tel. 243 672 126

e-mail: Zbigniew.Kleniewski@pw.edu.plrekrutacja.knes@pw.edu.pl

Przyjmowanie dokumentów przez Wydziałową Komisję Rekrutacyjną, ul. Łukasiewicza 17, pokój 18 (parter)

w dniach 19,20-07-2018r. w godz. 9:00 - 15:00

Studia I stopnia niestacjonarne oraz II stopnia stacjonarne i niestacjonarne

Podczas zapisów informacji udziela Sekretariat – w godz. 8:00-14:00, tel.: 24 367 21 26, e-mail: dziekanat.knes@pw.edu.pl

Rekrutacja trwa od 2 sierpnia do 14 września 2018 r.
Przyjmowanie dokumentów po uprzednim zapisaniu się na stronie zapisy od 2 sierpnia do 14 września 2018 r. w Sekretariacie KNEiS ul. Łukasiewicza 17 pok. 103 w godzinach 8:00-14:00 w dni powszednie.