Konkurs Matematyczny Continuum 2017-2018

Konkurs Matematyczny Continuum 2017-2018

Dziękujemy za tak duże zainteresowanie Konkursem - zgłosiło się ponad 180 uczniów szkół średnich z Płocka, Gostynina, Włocławka, Lipna, Skępego, Kutna, Łowicza, Rypina, Sierpca, Wyszogrodu i Żuromina. W piątek 8 grudnia odbędzie się pierwszy etap, podczas którego wyłonionych zostanie 25 finalistów. 

8 grudnia 2017 r. o godz. 12:00 w Auli GG (Płock, ul. Łukasiewicza 17) rozpocznie się I etap - rozwiązywanie zadań zamkniętych (test wielokrotnego wyboru). Prosimy o wcześniejsze przybycie uczestników w celu rejestracji - najpóźniej do godz. 11:30. Każdy uczestnik otrzyma indywidualny numer. Praca każdego zawodnika oceniana będzie przez dwóch sprawdzających. Wyniki uzyskane przez zawodników w pierwszym etapie Konkursu będą umieszczone na stronie internetowej www.continuum.zsce.pl oraz listownie przekazane do szkół.

Sponsorem Konkursu jest PKN ORLEN S.A.