Zaproszenie na prelekcję

Zaproszenie na prelekcję

W imieniu organizatorów zapraszamy na prelekcję nt. „Kultura studencka – a cóż to takiego?”, którą wygłosi prof. Andrzej Jakubiak w dniu 13 czerwca 2018 r. o godz. 12.00 w Auli Politechniki Warszawskiej przy ul. Jachowicza 

Spotkanie odbędzie się w ramach projektu edukacyjnego Stowarzyszenia Nowoczesna i Innowacyjna Edukacja polegającego na poprawie kształcenia młodzieży szkół płockich w kierunku nauk ścisłych, którego Sponsorem jest PKN ORLEN 

Prof. dr hab. inż. Andrzej Jakubiak pełnił funkcje Prorektora Politechniki Warszawskiej ds. Studenckich w latach 2002-2008 i od początku pełnienie tej funkcji do dni obecnych był i jest znakomitym animatorem kultury wysokiej, a także kultury studenckiej w środowisku uczelni warszawskich, m.in. był twórcą 102 imprez koncertowych pt. „Wielka muzyka w Małej Auli” (w tym 16 wielkich koncertów z udziałem 300-500 wykonawców w Dużej Auli Politechniki Warszawskiej). Obecnie oprócz organizowania różnych ważnych imprez w Politechnice warszawskiej, pełni funkcje Prezesa Zarządu Stowarzyszenia Absolwentów i Przyjaciół PW. Jest rodzinnie związany z Płockiem, a w Stowarzyszeniu Nowoczesna i Innowacyjna Edukacja pełni funkcję Przewodniczącego Rady Programowej

Sponsorem projektu jest PKN ORLEN S.A.

logo Orlen