Zapraszamy

Zapraszamy

13 grudnia, godz. 13:00, Aula w Gmachu Mechaniki Politechniki Warszawskiej Filii w Płocku przy ul. Jachowicza 2.

Studenckie Centrum Nauki zaprasza na Seminarium "Nauka z pasją", które odbędzie się w dniu 13 grudnia 2018 r. o godz. 13:00 w Auli Gmachu Mechaniki (Płock, ul. Jachowicza 2).

Program:

  1. Otwarcie Seminarium
  2. Wystąpienia zaproszonych gości - przedstawicieli jednostek przemysłowych, naukowo-badawczych, przedstawicieli samorządu studentów oraz kół naukowych Politechniki Warszawskiej
  3. Prezentacje kół naukowych działających w Filii PW w Płocku
  • Koło Naukowe Budownictwa KONSTRUKTOR
  • Koło Naukowe SONDA
  • Płockie Naukowe Koło Chemików
  • Koło Naukowe Inżynierii Środowiska
  • Koło Naukowe ROTOR
  • Studenckie Forum

Spotkanie w siedzibie Studenckiego Centrum Nauki (s. 71 GM)