Uczniowie Szkół Średnich na Politechnice

Uczniowie Szkół Średnich na Politechnice

W dniu 21 lutego 2018 r. na Politechnice Warszawskiej Filii w Płocku odbył się wykład dr Andrzeja Pankowskiego nt. „Funkcje wielu zmiennych”. Był to wykład prowadzony w ramach planowych zajęć z matematyki dla studentów II semestru, kierunku Budownictwo i Inżynieria Środowiska. Oprócz studentów w wykładzie uczestniczyła bardzo liczna grupa uczniów liceów i techników. Wykładu wysłuchało ok. 170 uczniów z 6 płockich szkół średnich

Wykłady tego typu organizowane są na Politechnice cyklicznie, a jednym z celów zapraszania na nie młodzieży szkolnej jest przybliżenie im sposobu prowadzenia zajęć na studiach wyższych i wprowadzenie w atmosferę i warunki studiowania na Politechnice Warszawskiej w Płocku. Przyszli maturzyści mają również możliwość bezpośredniego kontaktu ze studentami I roku i tym samym wymiany informacji na temat realiów związanych ze studiowaniem i specyfiki studiów technicznych w Politechnice Warszawskiej.

2
3
5
4
6