52. Inauguracja Roku Akademickiego 2018/2019

52. Inauguracja Roku Akademickiego 2018/2019

Rektor i Senat Politechniki Warszawskiej Dziekan i Rada Wydziału Budownictwa, Mechaniki i Petrochemii Dyrektor i Rada Kolegium Nauk Ekonomicznych i Społecznych zapraszają studentów i pracowników na 52. Inaugurację Roku Akademickiego 2018/2019 w Politechnice Warszawskiej Filii w Płocku, która odbędzie się w dniu 5 października 2018 r. o godz. 11:00 w Auli Gmachu Głównego przy ul. Łukasiewicza 17

Program Uroczystości

  • Hymn Państwowy
  • Otwarcie uroczystości Inauguracji Roku Akademickiego 2018/2019
  • Wystąpienie Jego Magnificencji Rektora Politechniki Warszawskiej
  • Wystąpienia okolicznościowe
  • Immatrykulacja
  • Przemówienie przedstawiciela studentów i doktorantów
  • Wręczenie nagród
  • Otwarcie Roku Akademickiego 2018/2019
  • Wykład inauguracyjny prof. dr hab. inż. Andrzeja Jakubiaka nt. „Politechnika Warszawska w służbie niepodległej Rzeczypospolitej”
  • „Gaudeamus igitur”

Prosimy o zajmowanie miejsc do godz. 10:50

W dniu 14.10.2018 r. o godz. 10.00 w Bazylice Katedralnej w Płocku odbędzie się Ogólnodiecezjalna Inauguracja Roku Akademickiego 2018/2019