Wpisy do indeksu

Zgodnie z decyzją Dyrektora Kolegium od semestru zimowego roku ak. 2015/16 zostaje zniesiony obowiązek uzupełniania kart okresowych osiągnięć studenta.
Przypominamy także, że wpisy do indeksów są nadal obowiązujące a zgodnie z zasadami rejestracji, uzupełnione indeksy należy złożyć w Sekretariacie Kolegium do 16 lutego (do godz.10.00).
Jednocześnie informujemy, iż zgodnie z §13 ust. 5. Regulaminu Studiów PW student jest obowiązany do sprawdzania informacji dotyczących przebiegu jego studiów w systemie informatycznym USOS przed terminem rejestracji oraz niezwłocznego wyjaśniania wątpliwości dotyczących wyników z prowadzącymi zajęcia.