Szkolenie biblioteczne

Szkolenie biblioteczne dla studentów I roku studiów stacjonarnych i niestacjonarnych pierwszego i drugiego stopnia

Informujemy, że w roku akademickim 2017/2018 Przysposobienie biblioteczne dla studentów I roku studiów pierwszego i drugiego stopnia będzie prowadzone drogą elektroniczną na Platformie Edukacyjnej Politechniki Warszawskiej.

Termin szkoleń dla Kolegium Nauk Ekonomicznych i Społecznych przewidziano w dniach 31.10 - 03.11.2017