Studenci przyjęci na studia stacjonarne I stopnia w dodatkowej turze

Studenci przyjęci na studia stacjonarne I stopnia w dodatkowej turze proszeni są o zgłaszanie się do Sekretariatu Kolegium (pok. 103) w dniach 28-29 września 2017 r. w godzinach 9.00-14.00 w celu podpisania umowy o warunkach odpłatności za usługi edukacyjne.
Zostaną przydzielone Państwu indywidualne numery kont, na które będziecie zobowiązani wnosić wszystkie wymagane opłaty. Informacja o indywidualnych numerach kont będzie widoczna po zalogowaniu się w systemie USOSWeb, dostępnym pod adresem https://usosweb.usos.pw.edu.pl w sekcji Dla studentów Rozliczenie
Uwaga można sprawdzić czy zostali już Państwo zarejestrowani w systemie USOS w systemie Rekrutacja PW w zakładce Tablica komunikatów, w sekcji Stan rekrutacji . W celu zalogowania się do systemu USOS Web należy podać login ( numer pesel) oraz dotychczasowe hasło z systemu rekrutacyjnego.
Po podpisaniu umowy na indywidualny numer konta należy w ciągu 10 dni dokonać opłat za:

  • indeks – 4 zł
  • legitymację - 17 zł (osoby, które wystąpiły o wydanie takiej legitymacji podczas procesu rekrutacji)