Studenci pierwszego roku !

Studia stacjonarne i niestacjonarne I i II stopnia

W dniu 28.09 (piątek) od godziny 10:00 prosimy o zgłaszanie się do Sekretariatu Kolegium (pok. 103) w celu podpisania umowy o warunkach odpłatności za studia.

Studia stacjonarne I stopnia

Wydawanie legitymacji odbędzie się 01.10 (poniedziałek) w Sekretariacie Kolegium (pok. 103) i będzie możliwe jedynie po okazaniu dowodu wpłaty - 17 zł.