Studenci I roku studiów niestacjonarnych I stopnia

Zjazd organizacyjny 14 października 2017 r.

Wewnętrzna inauguracja roku akademickiego 2017/2018
dla studentów I roku studiów niestacjonarnych I stopnia
odbędzie się 14 października 2017 roku (sobota) o godz. 9.00 w sali 39 GG 

Obecność obowiązkowa !!!
O godz. 10.00 w Audytorium GG rozpocznie się obowiązkowe szkolenie BHP.