Studia stacjonarne pierwszego i drugiego stopnia

Rozkłady zajęć obowiązujące w semestrze zimowym w roku akademickim 2017/2018

Budownictwo

Studia pierwszego stopnia

Informacje dodatkowe

Studia drugiego stopnia

 • I semestr (obowiązuje od 09.10.2017)
  • uruchomione przedmioty obieralne: Technologia betonu II, Mechanika budowli II, Certyfikacja energetyczna obiektów
 • III semestr 
  • uruchomione przedmioty obieralne: Konstrukcje sprężone i prefabrykowane, Wzmacnianie konstrukcji budowlanych

Inżynieria Środowiska

Studia pierwszego stopnia

 • I semestr (aktualizacja 10.10.17)
  • uruchomione przedmioty obieralne: Ergonomia, Podstawy gospodarki rynkowej
 • III semestr (aktualizacja 10.10.17)
 • V semestr (aktualizacja 20.10.2017)
 • VII semestr (aktualizacja 20.10.2017)
  • uruchomione przedmioty obieralne: PKE: Zintegrowane systemy gospodarki odpadami, PKF: Ogrzewnictwo płaszczyznowe,  PKG: Ocena i certyfikacja energetyczna budynków 

Mechanika i Budowa Maszyn

Studia pierwszego stopnia

 • I semestr (obowiązuje od 30.10.2017)
  • uruchomione przedmioty obieralne: Ergonomia, Podstawy gospodarki rynkowej
 • III semestr (obowiązuje od 09.10.2017)
 • V semestr (obowiązuje od 09.10.2017)
  • uruchomione przedmioty obieralne: PKB: Nowoczesne techniki w inżynierii powierzchni , PKC: Transfer technologii
 • VII semestr (obowiązuje od 10.10.2017)
  • uruchomione przedmioty obieralne: AP - Gospodarka energetyczna w zakładach przemysłowych, MiA - Identyfikacja i ocena stanu systemów mechanicznych

Studia drugiego stopnia

 • II semestr  (obowiązuje od 09.10.2017)
  • uruchomione przedmioty obieralne: Zarządzanie przedsięwzięciami , PKC: Wybrane zagadnienia integracji procesów

Technologia Chemiczna

Studia pierwszego stopnia

Studia drugiego stopnia

 • II semestr (wariant I planu studiów) (obowiązuje od 20.11.2017)
  • uruchomione przedmioty obieralne: Zarządzanie przedsięwzięciami, PKA: Analiza śladowa, PKB: Zastosowanie promieniotwórczości w technologii chemicznej, Reologia polimerów, Materiałoznawstwo paliw do pojazdów samochodowych, Wybrane zagadnienia z technologii tworzyw sztucznych, Wybrane zagadnienia z technologii procesów rafineryjnych i petrochemicznych