Studia stacjonarne pierwszego i drugiego stopnia

Rozkłady zajęć obowiązujące w semestrze letnim w roku akademickim 2016/2017

Budownictwo

Studia pierwszego stopnia

Informacje dodatkowe

 • II semestr  (aktualizacja 03.03.17)
 • IV semestr (aktualizacja 03.03.17)
  • uruchomiony przedmiot ogólnowydziałowy: Ochrona przeciwpożarowa 
 • VI semestr (aktualizacja 21.03.17)
  • uruchomione przedmioty obieralne: Budownictwo podziemne, Budownictwo komunikacyjne
  • studenci powtarzający zajęcia z Wychowania fizycznego w zakresie sem. 4 zobowiązani są do uczęszczania na zajęcia zgodnie z rozkładem zajęć dla sem. 2
 • VIII semestr (aktualizacja 03.03.17)
  • uruchomione przedmioty obieralne: Prawo budowlane, Bezpieczeństwo pożarowe budynków

Studia drugiego stopnia

Informacje dodatkowe

 • II semestr (aktualizacja 03.03.17)
  • uruchomione przedmioty obieralne: Prawo budowlane, wodne i ochrony środowiska, Nowoczesne technologie w budownictwie

Inżynieria Środowiska

Studia pierwszego stopnia

 • II semestr 
 • IV semestr (aktualizacja 20.03.17)
  • uruchomiony przedmiot ogólnowydziałowy: Ochrona przeciwpożarowa
 • VI semestr (aktualizacja 20.03.17)
  • uruchomiony przedmiot obieralny PKD: Instalacje przeciwpożarowe w budynkach
 • VIII semestr (aktualizacja 20.03.17)
  • uruchomione przedmioty obieralne: Prawo i ekonomika w inżynierii środowiska, Prawo budowlane, PKA Urządzenia do oczyszczania przemysłowych gazów odlotowych, PKB Gospodarka wodno-ściekowa, PKC Nowoczesna organizacja i techniki zarządzania w wodociągach i kanalizacji. PKH Technologia i ekonomika wykonawstwa instalacji wodociągowych i kanalizacyjnych

Mechanika i Budowa Maszyn

Studia pierwszego stopnia

 • II semestr (aktualizacja 24.02.17)
 • IV semestr (aktualizacja 24.02.17)
  • uruchomiony przedmiot ogólnowydziałowy: Ochrona przeciwpożarowa
  • uruchomiony przedmiot obieralny: PKA Inżynieria systemów
 • VI semestr (aktualizacja 24.02.17)

Studia drugiego stopnia

 • I semestr  (aktualizacja 28.02.17)
 • III semestr (aktualizacja 24.02.17)
  • uruchomione przedmioty obieralne: PKB Metoda elementów skończonych i symulacja cyfrowa, PKD Podstawy fotowoltaiki

Technologia Chemiczna

Studia pierwszego stopnia

 • II semestr (aktualizacja 26.02.17)
 • IV semestr(aktualizacja 26.02.17)
  • uruchomiony przedmiot ogólnowydziałowy: Ochrona przeciwpożarowa
  • studenci, którzy nie zaliczyli przedmiotu Automatyka i pomiary wielkości fizycznych (wykład) w zakresie sem. 3 zobowiązani są do zaliczenia w/w przedmiotu w terminie 14.03.br o godz. 13:00; w przypadku niezaliczenia przedmiotu we wskazanym terminie studenci zostaną zobowiązani do odpłatnego powtórzenia wykładu zgodnie z rozkładem zajęć dla sem. 2
 • VI semestr (aktualizacja 26.02.17)
  • uruchomiony przedmioty obieralny: Obrót niebezpiecznymi substancjami chemicznymi
  • studenci powtarzający zajęcia z Wychowania fizycznego w zakresie sem. 4 zobowiązani są do zaliczenia przedmiotu w trybie indywidualnym po uzgodnieniu z Kierownikiem SWFiS

Studia drugiego stopnia

 • I semestr (aktualizacja 26.02.17)
 • III semestr (aktualizacja 26.02.17)
  • uruchomiony przedmiot obieralny (specjalność TTS): Reologia polimerów i bitumów