Studia niestacjonarne pierwszego i drugiego stopnia

Rozkłady zajęć obowiązujące w semestrze letnim w roku akademickim 2016/2017

Budownictwo

Studia pierwszego stopnia

 • II semestr
 • IV semestr
  • uruchomiony przedmiot ogólnowydziałowy: Ochrona przeciwpożarowa
  • zmiana sali dla zajęć z Wytrzymałości materiałów (w, ćw., proj.) prowadzonych przez mgr inż. J. Raniszewskiego - sala 47
 • VI semestr (aktualizacja 01.03.17)
  • uruchomiony przedmiot obieralny: Budownictwo podziemne
  • zmiana sali dla zajęć z Budownictwa podziemnego (w, proj.) prowadzonych przez mgr inż. M. Brych-Dobrowolską - sala 56
  • zmiana sali dla zajęć z Technologii robót budowlanych (proj.) prowadzonych przez mgr inż. M. Brych-Dobrowolską - sala 56
 • VIII semestr (aktualizacja 03.03.17)
  • uruchomione przedmioty obieralne: Prawo budowlane, Bezpieczeństwo pożarowe budynków

 Studia drugiego stopnia

 • II semestr (specjalność Konstrukcje betonowe) (aktualizacja 01.03.17)
  • uruchomiony przedmiot ogólnowydziałowy: Problem adhezji i łączenia materiałów
  • uruchomiony przedmiot obieralny: Nowe materiały i wyroby dla budownictwa
 • II semestr (specjalność Instalacje budowlane) (aktualizacja 20.03.17)
  • uruchomiony przedmiot ogólnowydziałowy: Problem adhezji i łączenia materiałów
  • uruchomiony przedmiot obieralny: Fizyka budowli II, Zarządzanie przedsięwzięciami budowlanymi II

Inżynieria Środowiska

Studia pierwszego stopnia

 • II semestr (aktualizacja 24.04.17)
 • IV semestr (aktualizacja 20.03.17)
  • uruchomiony przedmiot ogólnowydziałowy: Ochrona przeciwpożarowa
 • VI semestr
  • uruchomiony przedmiot obieralny PKD: Instalacje przeciwpożarowe w budynkach
 • VIII semestr (aktualizacja 03.03.17)
  • uruchomione przedmioty obieralne: Prawo i ekonomika w inżynierii środowiska, Prawo zintegrowane, PKA Urządzenia do oczyszczania przemysłowych gazów odlotowych, PKB Gospodarka wodno-ściekowa w przemyśle, PKC Nowoczesna organizacja i techniki zarządzania w wodociągach i kanalizacji. PKH Technologia i ekonomika wykonawstwa instalacji wodociągowych i kanalizacyjnych

Mechanika i Budowa Maszyn

Studia pierwszego stopnia

 • II semestr 
 • IV semestr (aktualizacja 24.02.17)
  • uruchomiony przedmiot ogólnowydziałowy: Ochrona przeciwpożarowa
  • uruchomiony przedmiot obieralny: PKA Inżynieria informacji, PKB Nowoczesne techniki w inżynierii powierzchni
 • VI semestr

Studia drugiego stopnia

 • II semestr 
  • uruchomiony przedmiot ogólnowydziałowy: Problem adhezji i łączenia materiałów
  • uruchomiony przedmiot obieralny: Ocena jakości w spawalnictwie

Technologia Chemiczna

Studia pierwszego stopnia

 • II semestr (aktualizacja 02.03.17)
 • IV semestr (aktualizacja 23.02.17)
  • uruchomiony przedmiot ogólnowydziałowy: Ochrona przeciwpożarowa
 • VI semestr
  • uruchomione przedmioty obieralne: Technologia procesów rafineryjnych, Technologia procesów petrochemicznych, Tworzywa sztuczne 1, Projektowanie wyrobów z tworzyw sztucznych, Zastosowanie tworzyw sztucznych

Studia drugiego stopnia

 • I i II semestr (aktualizacja 01.03.17)
  • uruchomiony przedmiot ogólnowydziałowy: Problem adhezji i łączenia materiałów
  • uruchomione przedmiot obieralne: Reologia bitumów, Materiałoznawstwo paliw do pojazdów samochodowych, Wybrane zagadnienia z technologii tworzyw sztucznych, Wybrane zagadnienia z technologii procesów rafineryjnych i petrochemicznych
 • III semestr  
  • uruchomione przedmiot obieralne: PKB Powstawanie i właściwości dyspersji zagregowanych, Reologia polimerów, Materiałoznawstwo paliw do pojazdów samochodowych