Komunikat dla studentów pierwszego roku studiów stacjonarnych dot. lektoratu

Informuje się studentów I roku, że na tablicy informacyjnej Zespołu Lektorów (obok pokoju 228, II piętro) wywieszona jest lista wszystkich studentów z przydziałem poziomu umiejętności językowych na podstawie matury pisemnej,   wg obowiązującej klasyfikacji umiejętności CEF (Common European Framework). Proszę sprawdzić, czy zamieszczone dane są poprawne. Jeśli są niezgodności, proszę je zgłosić do sekretariatu Zespołu Lektorów, pokój 218.

Nie należy traktować tej listy jako ostatecznego przydziału do grup lektorskich. Grupy powstaną dopiero pod koniec września 2017 na podstawie rejestracji studentów na III semestr.

Lista będzie wywieszona do końca maja 2017. W tym czasie część studentów powinna się zgłosić się na test kwalifikacyjny. Dotyczy to tych studentów,  którzy na maturze zdawali język rosyjski lub język niemiecki (nie prowadzi się lektoratu z tych języków). Te osoby muszą zgłosić się na test kwalifikacyjny w celu ustalenia poziomu znajomości języka angielskiego. Podobnie, ci studenci, którzy uzyskali z matury słaby wynik, a znają język obcy znacznie lepiej i chcieliby chodzić do grupy bardziej zaawansowanej, muszą przyjść na test kwalifikacyjny.
Do testu będzie można przystąpić w czwartki o godz. 16:00 lub w poniedziałki o godz. 09:00 (w terminie od 20 kwietnia do 29 maja 2017), po wcześniejszym zapisaniu się w sekretariacie Zespołu Lektorów pokój 218. (Test trwa 30 minut, jest to test wyboru; sprawdza gramatykę, słownictwo i rozumienie tekstu). Proszę zgłaszać  się do sekretariatu ZL (pok. 218)  jak najszybciej.