Informacja dla studentów studiów stacjonarnych pierwszego stopnia rozpoczynajacych lektorat z języka obcego od III semestru studiów

Aktualnie wywieszona jest lista alfabetyczna studentów I roku WBMiP (obok pokoju 228) podająca informację, na jakim poziomie ocenione są Państwa umiejętności z wybranego języka obcego na podstawie wyniku egzaminu maturalnego (według klasyfikacji CEF). Ta informacja jest tylko podstawą (a nie ostatecznym przydziałem) do zakwalifikowania studenta do grupy lektorskiej od semestru zimowego roku akademickiego 2018/19.

Bez względu na to, do jakiej grupy będą Państwo uczęszczać na zajęcia lektoratu języka obcego, wszyscy studenci przystępują do egzaminu końcowego na poziomie B2. Informacje dotyczące wymagań umiejętności na poziomie B2 (i innych poziomach) są zamieszczone na tablicy informacyjnej Zespołu Lektorów i na stronie internetowej: www.pw.plock.pl/zl.  

UWAGA:

Ci studenci, którzy z uzasadnionych powodów chcieliby uczęszczać na lektorat języka angielskiego na innym poziomie niż sugerowany lub zdawali na egzaminie maturalnym język rosyjski lub niemiecki, proszeni są o zgłoszenie się do sekretariatu  Zespołu Lektorów (pok. 218) w godzinach 7.30-14.30 w celu zapisania się na termin testu kwalifikacyjnego. Testy będą przeprowadzane w czwartki o godz. 16:00, najpóźniej do 10 maja br. Po tym terminie zmiana przypisanego poziomu nie będzie możliwa.

Dotyczy to tych studentów, którzy są sklasyfikowani pomiędzy jednym a drugim poziomem. Studenci, którzy zdawali na maturze język rosyjski lub język niemiecki, mogą wybrać na lektorat tylko język angielski, ponieważ nie prowadzi się lektoratu języka rosyjskiego ani języka niemieckiego z powodu zbyt małej liczby osób.