Informacja dla osób przyjętych na studia stacjonarne I stopnia

Informacja dla osób przyjętych na pierwszy rok studiów stacjonarnych pierwszego stopnia

Uprzejmie informujemy, że zostały przydzielone Państwu indywidualne numery kont bankowych, na które będziecie zobowiązani wnosić wszystkie wymagane opłaty. Na Państwa indywidualny numer konta bankowego będziecie wnosić Państwo opłaty przed podjęciem studiów, jak również opłaty wymagane w trakcie studiów.

Zwracamy uwagę, że każde konto związane jest z wydziałem prowadzącym studia, na który zostaliście Państwo przyjęci.

Informacja o indywidualnych numerach kont będzie widoczna po zalogowaniu się w systemie USOSWeb, dostępnym pod adresem https://usosweb.usos.pw.edu.pl w sekcji Dla studentów -> Rozliczenia.

Uwaga: Studenci pierwszego roku mogą sprawdzić czy zostali już zarejestrowani w systemie USOS w systemie Rekrutacja PW w zakładce Tablica komunikatów, w sekcji Stan rekrutacji.

W celu zalogowania się do systemu USOSWeb należy podać:

login (numer PESEL),

dotychczasowe hasło z systemu rekrutacyjnego – w przypadku osób przyjętych na studia  po raz pierwszy. Studenci, którzy posiadali już dostęp do systemu USOSWeb, logują się używając dotychczasowych loginu i hasła.

Instrukcja pokazująca jak uzyskać informację o indywidualnym numerze konta.

Pierwszą opłatą jaką będziecie Państwo musieli dokonać, to opłata  za:

  • wydanie legitymacji studenckiej – 17 zł,
  • wydanie indeksu – 4 zł.

Opłaty za wydanie legitymacji studenckiej  i indeksu  należy dokonać na przydzielony Państwu indywidualny numer konta bankowego w ciągu 10 dni od podpisania Umowy  o warunkach odpłatności za usługi edukacyjne. Umowa została już przygotowana dla Państwa. Uprzejmie zapraszamy do Dziekanatu (pok. 214 lub 215) w celu jej podpisania.  

Warunkiem odebrania  legitymacji studenckiej w dniu 1 października 2016 r. jest wniesienie opłaty za jej wydanie.

W przypadku pytań lub niejasności prosimy o kontakt z Dziekanatem.

Dodatkowe informacje o Państwa indywidualnych numerach kont bankowych:

Przydzielony Państwu indywidualny numer konta bankowego nie ulega zmianie podczas studiów i będzie służyć do rozliczeń z Uczelnią. Wgląd do stanu konta będziecie mieli Państwo za pomocą systemu USOSWeb - sekcja Dla studentów -> Rozliczenia -, gdzie zobaczycie:

  • wysokość wypłacanych przez Uczelnię stypendiów,
  • wysokość należności od Państwa takich jak m. in. opłata za semestr studiowania, opłata za powtarzanie zajęć, itp.,
  • a także stan rozliczeń (winien/ma).

Dodatkowe informacje można uzyskać w Dziekanacie (tel.: 24 3672154 lub 24 3672223 , e-mail: dziekanatdz@pw.plock.pl lub d.chudzicka@pw.plock.pl).