Warsztaty z umiejętności miękkich

warsztaty wup2

Zapraszamy studentów i absolwentów przygotowujących się do poszukiwania pracy i zainteresowane przezwyciężeniem swoich trudności w poruszaniu się na rynku pracy do uczestnictwa w bezpłatnych warsztatach i spotkaniach informacyjnych:

Informacje i terminy: pok. 224 lub biurokarier@pw.plock.pl