Warsztaty dla studentów i doktorantów PRPW (projekt zakończony)

Warsztaty UE

W roku akademickim 2014/2015 w Politechnice Warszawskiej Filii w Płocku organizowane są warsztaty dla studentów w ramach Programu Rozwojowego Politechniki Warszawskiej. W warsztatach mogą brać udział tylko aktualni studenci i doktoranci PW.

TEMATYKA WARSZTATÓW

 • "Umiejętność współpracy i komunikacji w zespole" 13.12.14; 7.02.15; 16.05.15; 30.05.15 (ostatni termin)
 • "Autoprezentacja i wystąpienia publiczne" 7.03.15; 18.04.15
 • "Aktywne metody poszukiwania pracy oraz tworzenia efektywnych dokumentów aplikacyjnych" 8.03.15; 17.05.15
 • "Rozmowa kwalifikacyjna" 8.02.15; 19.04.15; 31.05.15 (ostatni termin)
 • "Zarządzanie projektami" 28.02.-1.03.15; 11-12.04.15; 25.04.-26.04.15; 9-10.05.15; 30-31.05.15 (ostatni termin)

Warsztaty odbędą się w sali nr 71 Studenckiego Centrum Nauki, Gmach Mechaniki, ul. Jachowicza 2.

ZAPISY

KROK 1. Wypełnij formularz dostępny na stronie Biura Karier (dla ułatwienia prezentujemy przykładowy formularz - dane w formularzu muszą zgadzać się z danymi w dowodzie osobistym, wyjaśnienie dotyczące wykształcenia podane jest w dodatkowym arkuszu). 

KROK 2. Wypełniony formularz prześlij na adres: biuro.karier@pw.plock.pl.

KROK 3. Przyjdź do Biura (p. 224) z dowodem osobistym i ważną legitymacją studencką, celem potwierdzenia zgodności danych i podpisania zgody na przetwarzanie danych osobowych.

KROK 4. Śledź uważnie informacje na naszej stronie, sukcesywnie będą pojawiały się na niej terminy i tematy warsztatów i konsultacji (z dopiskiem w tytule PRPW!).

KROK 5. Wyślij zgłoszenie na wybrany warsztat. Zgłoszenie powinno zwierać tytuł warsztatu, Twój adres e-mail, numer telefonu kontaktowego i numer indeksu. 

Uwaga: Formularz „Pakiet specjalny BK” wypełniasz tylko raz. Formularz jest Twoją przepustką do wszystkich warsztatów organizowanych przez Biuro Karier.

Skąd te formalności? 
Warsztaty są współfinansowane przez Unię Europejską w ramach "Programu Rozwojowego Politechniki Warszawskiej".

REGULAMIN

Zasady uczestnictwa w warsztatach i konsultacjach Biura Karier PW organizowanych w ramach Programu Rozwojowego Politechniki Warszawskiej:

 1. Uczestnictwo w warsztatach i konsultacjach jest bezpłatne.
 2. W warsztatach i konsultacjach mogą uczestniczyć studenci i doktoranci Politechniki Warszawskiej.
 3. Warunkiem koniecznym uczestnictwa w warsztacie lub konsultacji jest dopełnienie formalności - jednorazowe przesłanie formularza zgłoszeniowego na adres biuro.karier@pw.plock.pl, następnie wizyta w Biurze Karier PW z dowodem osobistym i ważną legitymacją studencką, celem potwierdzenia zgodności danych i podpisanie zgody na przetwarzanie danych osobowych oraz deklaracji uczestnictwa w Projekcie.
 4. Jedna osoba może wziąć udział maksymalnie w 10 aktywnościach (w sumie warsztatach i konsultacjach).
 5. O uczestnictwie w warsztatach i konsultacjach decyduje kolejność zgłoszeń.
 6. Osobom, które nie dopełniły formalności nie przysługuje prawo rezerwacji miejsca na warsztatach i konsultacjach.
 7. Zgłoszenie na wybrany warsztat lub konsultację powinno zawierać imię, nazwisko, adres e-mail, numer telefonu kontaktowego i numer indeksu.
 8. Informację o rezygnacji z uczestnictwa w warsztacie lub konsultacji należy przesłać drogą mailową na trzy dni przed warsztatem lub konsultacją.
 9. W przypadku gdy osoba zapisana na warsztat lub konsultację nie prześle informacji o rezygnacji w odpowiednim terminie i nie stawi się na warsztat lub konsultację traci możliwość korzystania z usług Biura Karier (warsztaty, szkolenia, konsultacje, wypożyczanie materiałów) na okres sześciu miesięcy.
 10. W przypadku nie zebrania odpowiedniej grupy uczestników warsztat lub konsultacje zostaną odwołane lub przeniesione na inny termin.
 11. Wszelkie zmiany dotyczące zaplanowanych warsztatów i konsultacji będą niezwłocznie publikowane na stronie i rozsyłane do uczestników drogą mailową.

Prosimy o rozważne podejmowanie decyzji o zapisaniu się na warsztat. Liczba miejsc ograniczona, decyduje kolejność zgłoszeń i dopełnienie formalności.

Więcej informacji można uzyskać w Biurze Karier PW Filii w Płocku.

image3028

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.