Młodzi innowacyjni IV edycja

Młodzi innowacyjni IV edycja

W imieniu Spółki Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo SA informujemy o uruchomieniu IV edycji konkursu Młodzi Innowacyjni dla PGNiG – MIP 2018, na projekt badawczo-rozwojowy dla GK PGNiG

Konkurs przeznaczony jest dla studentów, doktorantów oraz młodych naukowców i ma na celu wyszukanie innowacyjnych projektów i pomysłów z obszarów działalności Grupy Kapitałowej PGNiG. Jako lider rynku gazowego w Polsce i firma intensywnie wspierająca działania badawczo-rozwojowe i innowacyjne zależy nam, na jak najszerszym pozyskaniu ciekawych tematów, które mogą zainicjować realizację użytecznych dla naszej firmy projektów B+R. Konkursy w poprzednich trzech edycjach zakończyły się dużym sukcesem. Z przesłanych projektów, wiele propozycji cechowało się wysokim poziomem innowacyjności.

W roku bieżącym oczekujemy na pomysły w następujących obszarach tematycznych:

  • Technologie wodorowe; wodór i gazownictwo
  • Propozycje aplikacji na smartfon dla gazownictwa/odbiorców gazu
  • Big Data – zastosowania, możliwości
  • Pozyskiwanie metanu z węgla (CBM)
  • Robotyka i sztuczna inteligencja
  • Media społecznościowe – możliwości dla sektora
  • Nowe zastosowanie paliw gazowych
  • Innowacyjne metody współpracy z klientem
  • Technologie poprawiające skuteczność cementowania odwiertów
  • Wiercenia kierunkowe: wyzwania technologiczne oraz w innych obszarach działalności GK PGNiG, a także w zakresie popularyzacji marki PGNiG.

Zgłoszenia do konkursu należy dokonywać wyłącznie w formie elektronicznej na adres mailowy: konkursMIP@pgnig.pl, na załączonym formularzu, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 31.10.2018 r. (decyduje data wpływu zgłoszenia do Organizatora).

Więcej informacji o konkursie wraz z regulaminem znaleźć można na stronie TUTAJ