Konkurs „Forum Młodych Innowatorów” - od pomysłu do przemysłu

Konkurs „Forum Młodych Innowatorów” - od pomysłu do przemysłu

Kędzierzyńsko-Kozielski Park Przemysłowy Sp. z o.o. zaprasza studentów i doktorantów do udziału w II edycji  Konkursu pn.: „Forum Młodych Innowatorów” - od pomysłu do przemysłu.

Konkurs organizowany jest z inicjatywy Grupa Azoty ZAK S.A. w partnerstwie ze Stowarzyszeniem „Park Przemysłowy Metalchem”, Kędzierzyńsko-Kozielski Park Przemysłowy Sp. z o.o. oraz Klastrem Chemii Specjalistycznej Chem-Ster. Celem Konkursu jest identyfikacja, przygotowanie i wybór najlepszych innowacyjnych pomysłów młodych innowatorów z zakresu nowoczesnych technologii, konstrukcji, materiałów dla chemii i energetyki, mających szanse praktycznego zastosowania w przemyśle. Planowany termin składania prac konkursowych: do 6.11.2017 r. Do Finału Konkursu zostanie zakwalifikowanych min. 6 najlepszych pomysłów konkursowych, po 3 w każdej kategorii wiekowej. Finału Konkursu odbędzie się  w Kędzierzynie-Koźlu w dniu 17.11.2017 r. Na zwycięzców Konkursu czekają atrakcyjne nagrody pieniężne.