Tytuł inżyniera - atut na rynku pracy

Inżynierowie są poszukiwani w wielu branżach. Znajdują zatrudnienie m.in. w IT, budownictwie, produkcji, górnictwie. Dzięki nieszablonowemu podejściu do problemów i otwartości na nowinki absolwent politechniki może osiągać sukcesy zawodowe.

  Na rynku pracy występuje duże zapotrzebowanie na informatyków, mechatroników oraz specjalistów z zakresu budowy maszyn. Absolwent politechniki, który poważnie traktował studia i zdobywał potrzebne umiejętności, z pewnością zostanie dostrzeżony i doceniony przez pracodawców. Inżynier, który stale rozwija kompetencje, zyskuje:

 • Atrakcyjne perspektywy zatrudnienia
  Inżynierowie informatycy, budowlańcy, automatycy czy elektrotechnicy są potrzebni zarówno w niewielkich, jak i w dużych przedsiębiorstwach. Dzięki ich wiedzy i kwalifikacjom inwestorzy mogą realizować projekty budowlane, produkcyjne itd. Wiedza nie jest jedynym atutem inżyniera. Absolwenci politechniki, którzy spełnili dodatkowe wymagania, posiadają również uprawnienia zawodowe, co ma kluczowe znaczenie np. przy kierowaniu budową. 
 • Satysfakcjonujące zarobki
  Kwalifikacje i rozwój zawodowy zwykle gwarantują atrakcyjne wynagrodzenie. Absolwenci informatyki, elektrotechniki i telekomunikacji oraz automatyki i robotyki mogą liczyć na wysokie płace krótko po uzyskaniu dyplomu. W 2018 r. przeciętna miesięczna pensja inżyniera informatyka - ze stażem pracy krótszym niż 3 lata -wynosiła 5700 zł brutto miesięcznie, inżyniera elektrotechnika – 4900 zł brutto, a inżyniera automatyka – 4700 zł brutto. Dane pochodzą z raportu Pracuj.pl. 
 • Ciekawe możliwości rozwoju
  Zdolność analitycznego myślenia, dokładność, umiejętność przewidywania, potrzeba zdobywania i aktualizowania wiedzy – z tym kojarzą się inżynierowie. Pracodawcy cenią pracowników posiadających takie cechy, ponieważ decydują one o jakości pracy. Sprzyjają skutecznemu wykonywaniu zadań zawodowych i realizowaniu projektów.

  

Kariera inżyniera – jakie kompetencje warto rozwijać?

Ważne, by nie tylko zdobywać wiedzę fachową i doświadczenie. Ogromne znaczenie mają również cechy i kompetencje miękkie, takie jak:

 • kreatywność
 • komunikatywność
 • nieszablonowe podejście do problemów
 • otwartość na zmiany i chęć nauki
 •  umiejętność pracy pod presją czasu.