Konsultacje z doradcą zawodowym przez Skype

Konsultacje z doradcą zawodowym przez Skype

Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom klientów WUP, od 24 kwietnia br. Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Warszawie wprowadza nową usługę – konsultacje zawodowe przez Skype.

Ofertę skierowana jest do osób, które z różnych powodów mają trudności z dotarciem do naszego Centrum, a chciałyby odbyć profesjonalną rozmowę z doradcą zawodowym.

Do skorzystania z konsultacji zapraszamy osoby, które chcą uzyskać pomoc w:

  • identyfikacji i rozwiązywaniu problemu zawodowego
  • podjęciu decyzji o wyborze lub zmianie zawodu, o szkoleniu lub przekwalifikowaniu
  • rozpoznaniu własnych zainteresowań i predyspozycji zawodowych
  • uświadomieniu sobie własnych atutów zawodowych
  • sporządzeniu dokumentów aplikacyjnych (CV, listu motywacyjnego)
  • przygotowaniu się do rozmowy kwalifikacyjnej z pracodawcą
  • podjęciu decyzji o założeniu działalności gospodarczej lub zdobyciu, lub poszerzeniu wiedzy przydatnej do otwarcia własnej firmy.

 

Konsultacji udzielają doradcy zawodowi z Centrum w Warszawie od poniedziałku do piątku w godzinach 8-16. Na rozmowę za pośrednictwem Skype trzeba się wcześniej umówić. Można to zrobić telefonicznie pod numerami:

  • 22 532 22 08, 532 22 41 – doradztwo zawodowe
  • 22 532 22 12, 532 22 43 – doradztwo w zakresie przedsiębiorczości
  • e-mail: konsultacje@wup.mazowsze.pl

 

Usługa, podobnie jak pozostałe dostępne w naszej ofercie, jest bezpłatna i dostępna dla każdej pełnoletniej osoby, bez względu na jej miejsce zamieszkania i status na rynku pracy.

 

Więcej informacji na stronie WUP.