Władze

20160921_prof. Renata Walczak Kolegium Nauk Ekonomicznych i Społ. w Płocku_2

Kolegium Nauk Ekonomicznych i Społecznych kieruje Dyrektor - dr hab. inż. Renata Walczak, prof. PW

Pokój: GG 104

Telefon/Fax:(24) 262-90-08

Telefon:(24) 36-72-153

E-mail: Renata.Walczak@pw.edu.pl

Funkcje zastępców Dyrektora pełnią:

FELIC

Z-ca Dyrektora ds. studiów - dr Barbara Felic

Pokój: GG 105

Telefon: (24) 262-90-07

E-mail: knes@pw.plock.pl; bfelic@pw.plock.pl

M.Piekut

Zastępca Dyrektora ds. studenckich - dr Marlena Piekut

Pokój: GG 105

Telefon: (24) 262-90-07

E-mail: mpiekut@pw.plock.pl

Organem kolegialnym Kolegium Nauk Ekonomicznych i Społecznych jest Rada Kolegium, której przewodniczy Dyrektor.