Współczesne problemy rozwoju gospodarczego - relacja z konferencji

Współczesne problemy rozwoju gospodarczego - relacja z konferencji

Celem IV Międzynarodowej Konferencji, która miała miejsce 6 maja 2016 r. była wymiana poglądów, doświadczeń i wyników badań na temat wyzwań i perspektyw przedsiębiorczości oraz zachęcenie do twórczej dyskusji i wdrażania nowych badań dotyczących kreatywnego i aktywnego zarządzania przyszłością.

IV Międzynarodowa Konferencja Naukowa pt. „Współczesne problemy rozwoju gospodarczego" pod hasłem "Perspektywy i wyzwania przedsiębiorczości" zorganizowana została przez Studenckie Koło Naukowe SONDA działające przy Kolegium Nauk Ekonomicznych i Społecznych Politechniki Warszawskiej Filii w Płocku. Sponsorem Konferencji był PKN Orlen S.A.

Orlen

Konferencja rozpoczęła się w Auli Politechniki Warszawskiej przy ul. Łukasiewicza 17 w Płocku, a jej otwarcia dokonała Dyrektor KNEiS dr hab. inż. Renata Walczak.

Pierwszy panel naukowy poprowadziła dr Magdalena Kludacz - Zastępca Dyrektora Kolegium Nauk Ekonomicznych i Społecznych w Płocku. Wystąpili w nim prelegenci zagraniczni i polscy. Dr Krzysztof Buczkowski z Międzynarodowego Centrum Rozwoju Lokalnego CIFAL Płock przedstawił "Nowych 17 Celów Zrównoważonego Rozwoju promowanych przez ONZ i ich wpływie na rozwój gospodarczy". Następnie referat nt. "3 w 1 - od imitacji do innowacji w gospodarce. Moda, czy potrzeba?" wygłosił Pan Rafał Borkowski z Grupy OPEUS Sp. z o.o. Polski Koncern Naftowy Orlen S.A. reprezentował Key Account Wholesale Services Office, Director Pan Paweł Wysocki.

Wygłoszone referaty dotyczyły między innymi problemów konsumpcji, innowacji i przedsiębiorczości.

Referaty przygotowane na konferencję zostały nadesłane przez naukowców i studentów z różnych ośrodków akademickich w Polsce, a w konferencji udział wzięli między innymi prelegenci z:

 • The College of Regional Development Parague,
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie,
 • Technical University Lithuania,
 • Uniwersytetu Medycznego w Lublinie,
 • Rivne Regional Institute of Postgraduate Pedagogical Education Ukraine,
 • Katolickiego Uniwersytet Lubelskiego Jana Pawła II,
 • Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Płocku,
 • Uczelnia Warszawska im. Marii Skłodowskiej-Curie,
 • Politechniki Częstochowskiej,
 • Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie,
 • Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu.

Referaty zaprezentowano w kilku sesjach plenarnych:

 1. Konsument,
 2. Innowacje,
 3. Przedsiębiorczość.

Sesje naukowe  poprowadzili pracownicy naukowi Kolegium Nauk Ekonomicznych i Społecznych: dr Magdalena Kludacz-Alessandri, dr Barbara Felic, dr Marlena Piekut, dr Katarzyna Osiecka.

Po każdym panelu naukowym była możliwość dyskusji. Wszystkie wystąpienia przygotowane były profesjonalnie i wzbudziły zainteresowanie wśród słuchaczy. Niebawem organizatorzy konferencji planują wydanie monografii, która jest już w trakcie przygotowania.

IV Konferencja Sonda 2016 (4)
IV Konferencja Sonda 2016 (1)
IV Konferencja Sonda 2016 (18)
IV Konferencja Sonda 2016 (23)
IV Konferencja Sonda 2016 (27)
IV Konferencja Sonda 2016 (10)