Współczesne problemy rozwoju gospodarczego - relacja z konferencji

Współczesne problemy rozwoju gospodarczego - relacja z konferencji

Celem Międzynarodowej Konferencji, która miała miejsce 24 kwietnia 2014 r. było zaprezentowanie dorobku naukowego i wymiana poglądów na temat różnorodnych problemów rozwoju gospodarczego Unii Europejskiej, poszczególnych państw i regionów.

II Międzynarodowa Konferencja Naukowa pt. „Współczesne problemy rozwoju gospodarczego - Efekty i perspektywy członkostwa w Unii Europejskiej” zorganizowana została przez Studenckie Koło Naukowe SONDA działające przy Kolegium Nauk Ekonomicznych i Społecznych Politechniki Warszawskiej w Płocku, a dofinansowana przez  PKN ORLEN S.A. i Urząd Miasta Płocka, za co serdecznie dziękujemy.

Przechwytywanie

Konferencja rozpoczęła się w Auli Politechniki Warszawskiej przy ul. Łukasiewicza 17 w Płocku, a jej otwarcia dokonała dr Magdalena Kludacz - Zastępca Dyrektora Kolegium Nauk Ekonomicznych i Społecznych w Płocku.

Pierwszy panel naukowy poprowadziła Dyrektor KNEiS dr hab. inż. Renata Walczak. Wystąpili w nim prelegenci zagraniczni i polscy. Wygłoszone referaty dotyczyły między innymi: społecznych problemów w Unii Europejskiej, świadomości narodowej występującej w państwach europejskich, problemów gospodarki francuskiej.

Referaty przygotowane na konferencję zostały nadesłane przez naukowców i studentów z różnych ośrodków akademickich w Polsce, a w konferencji udział wzięli między innymi prelegenci z:

 • Gdańskiej Wyższej Szkoły Humanistycznej,
 • Katolickiego Uniwersytet Lubelskiego Jana Pawła II,
 • Nizhnevartovsk State University (NVSU) – Rosja, 
 • Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Płocku,
 • Politechniki Częstochowskiej,
 • Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie, 
 • Szkoły Wyższej Pawła Włodkowica w Płocku,
 • The Yonne Chamber of Commerce, Auxerre - Francja, 
 • Uczelni Warszawskiej im. Marii Skłodowskiej-Curie,
 • Uniwersytetu Medycznego w Lublinie,
 • Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu,
 • Wyższej Szkoły Bankowej w Toruniu,
 • Wyższej Szkoły Menedżerskiej w Warszawie,
 • oraz kilku wydziałów Politechniki Warszawskiej

Referaty zaprezentowano w kilku sesjach plenarnych:

 1. Problemy społeczne w Unii Europejskiej,
 2. Problemy gospodarstw domowych w krajach UE,
 3. Wykorzystanie funduszy unijnych w okresie 2007-2013,
 4. Działalność przedsiębiorstw na rynku UE,
 5. Wykorzystanie narzędzi teleinformatycznych przez gospodarstwa domowe i przedsiębiorstwa.

Sesje naukowe  poprowadzili pracownicy naukowi Kolegium Nauk Ekonomicznych i Społecznych: dr Irena Bielecka, dr Barbara Felic, dr Magdalena Grabowska, dr Agnieszka Krzętowska, dr Marlena Piekut, mgr Katarzyna Osiecka.

Po każdym panelu naukowym była możliwość dyskusji. W czasie trwania Konferencji Organizatorzy zaprosili uczestników na słodki poczęstunek oraz na lunch.

Na konferencji wystąpiła także opiekunka Koła Naukowego SONDA dr inż. Marlena Piekut, która opowiedziała o poziomie i strukturze konsumpcji w gospodarstwach domowych z Europy Środkowo-Wschodniej po akcesji do UE.

Wszystkie wystąpienia przygotowane były profesjonalnie i wzbudziły zainteresowanie wśród słuchaczy. Niebawem organizatorzy konferencji planują wydanie monografii, która jest już w trakcie przygotowania.

KNES 24_04
KNES 24_04 1
KNES 24_04 2