IV Konferencja Międzynarodowa

IV Konferencja Międzynarodowa

Zapraszamy do udziału w Konferencji pod hasłem "Perspektywy i wyzwania przedsiębiorczości"

Koło Naukowe SONDA działające przy Kolegium Nauk Ekonomicznych i Społecznych organizuje IV Międzynarodową Konferencję Naukową WSPÓŁCZESNE PROBLEMY ROZWOJU GOSPODARCZEGO pod hasłem Perspektywy i wyzwania przedsiębiorczości. Konferencja odbędzie się 6 maja 2016 roku o godz. 11:00 w Gmachu Głównym Politechniki Warszawskiej Filii w Płocku przy ulicy Łukasiewicza 17.

Celem konferencji jest wymiana poglądów, doświadczeń i wyników badań na temat wyzwań i perspektyw przedsiębiorczości oraz zachęcenie do twórczej dyskusji i wdrażania nowych badań dotyczących kreatywnego i aktywnego zarządzania przyszłością.

Konferencja przeznaczona jest zarówno dla studentów z kół naukowych, doktorantów, jak i pracowników naukowych, którzy prowadzą badania w zakresie nauk ekonomicznych i społecznych.

Dla studentów konferencja stanowi okazję do pogłębienia wiedzy zdobytej podczas studiów oraz nawiązania współpracy naukowej z kołami naukowymi z innych ośrodków akademickich.