Mechanika i budowa maszyn

Specjalność:

  • Budowa i eksploatacja maszyn i aparatury przemysłowej
mechanika i budowa maszyn 2

Absolwenci studiów pierwszego stopnia posiadają podstawową wiedzę i umiejętności konieczne do zrozumienia zagadnień z zakresu budowy, wytwarzania i eksploatacji maszyn. Posiadają gruntowną znajomość zasad mechaniki oraz projektowania z wykorzystaniem nowoczesnych narzędzi obliczeniowych.

Absolwenci są przygotowani do realizacji procesów wytwarzania, montażu i eksploatacji maszyn, prac wspomagających projektowanie maszyn, dobór materiałów inżynierskich stosowanych jako elementy maszyn oraz nadzór nad ich eksploatacją, pracy w zespole, koordynacji prac i oceny ich wyników oraz sprawnego posługiwania się nowoczesnymi technikami komputerowymi.

Absolwenci są przygotowani do pracy w przedsiębiorstwach przemysłu maszynowego oraz w innych zajmujących się wytwarzaniem i eksploatacją maszyn, jednostkach projektowych, konstrukcyjnych i technologicznych oraz związanych z organizacją produkcji i automatyzacją procesów technologicznych, jednostkach odbioru technicznego produktów i materiałów, jednostkach akredytacyjnych i atestacyjnych, jednostkach naukowo-badawczych i konsultingowych oraz innych jednostkach gospodarczych, administracyjnych i edukacyjnych wymagających wiedzy technicznej i informatycznej.

Absolwenci studiów znają język obcy na poziomie biegłości B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego Rady Europy oraz posiadają umiejętności posługiwania się językiem specjalistycznym z zakresu kierunku kształcenia. Absolwenci mają świadomość konieczności elastycznego dostosowywania się do zmieniającego się ciągle rynku pracy jak również do ustawicznego podnoszenia i poszerzania swoich kwalifikacji zawodowych.

W ramach kierunku studiów na specjalności  Budowa i eksploatacja maszyn i aparatury przemysłowej są wyodrębnione dwa profile dyplomowania.

Profil dyplomowania Aparatura Przemysłowa przygotowuje absolwenta do pracy przy projektowaniu i wdrażaniu maszyn i aparatów lub ich podzespołów, a także w służbach utrzymania ruchu zakładów chemicznych i spożywczych oraz w służbach energetycznych i ochrony środowiska różnych zakładów przemysłowych.

Profil dyplomowania Maszyny i Automatyzacja przygotowuje absolwenta w szczególności do projektowania maszyn i urządzeń rolniczych, w których stosowane są nowoczesne układy pomiarowo-sterujące, z komputerami pokładowymi włącznie.

mechanika i budowa maszyn