Inżynieria środowiska

Specjalność:

  • Instalacje i sieci sanitarne
inżynieria środowiska 2

Studia na kierunku Inżynieria środowiskaprowadzone są w zakresie specjalności Instalacje i sieci sanitarne. Program nauczania obejmuje wiedzę z zakresu podstawowych zasad obowiązujących przy projektowaniu, wykonawstwie, montażu i eksploatacji powszechnie stosowanych urządzeń sanitarnych - wodociągowych i kanalizacyjnych, ogrzewczych i wentylacyjnych, gazowych, przeznaczonych do oczyszczania wody, ścieków, powietrza i gazów odlotowych, a także do unieszkodliwiania odpadów.

Studia drugiego stopnia prowadzone są na kierunku Budownictwo o specjalności "Instalacje budowlane" oraz przez Wydział Inżynierii Środowiska Politechniki Warszawskiej.

Absolwenci tego kierunku podejmują prace przy projektowaniu i wykonawstwie urządzeń sanitarnych w budownictwie ogólnym i sanitarnym, służbach utrzymania ruchu systemów sanitarnych przedsiębiorstw komunalnych i zakładów przemysłowych, a także w szkołach, uczelniach i w administracji państwowej i samorządowej.

inżynieria środowiska