Zapisy na studia zaoczne i magisterskie

Zapisy na studia zaoczne i magisterskie

Od 2 sierpnia rozpoczną się zapisy na studia stacjonarne II stopnia oraz studia niestacjonarne I i II stopnia

W ofercie studiów niestacjonarnych I stopnia znajdują się kierunki:

  • Budownictwo,
  • Inżynieria środowiska,
  • Mechanika i budowa maszyn,
  • Technologia chemiczna,
  • Ekonomia.

W ofercie studiów stacjonarnych i niestacjonarnych II stopnia znajdują się kierunki:

  • Budownictwo (w tym specjalność Instalacje budowlane dla absolwentów kierunku Inżynieria środowiska),
  • Mechanika i budowa maszyn,
  • Technologia chemiczna,
  • Ekonomia.

Rejestracja kandydatów na studia odbywa się na stronie: zapisy.pw.edu.pl. Po zarejestrowaniu się i dokonaniu opłaty rekrutacyjnej, należy złożyć w Wydziałowej Komisji Rekrutacyjnej wymagane dokumenty.

Informacje dot. rekrutacji na studia: