Wyniki Konkursu "Inżynieria środowiska, czyli..."

Wyniki Konkursu "Inżynieria środowiska, czyli..."

W dniu 15 maja 2017 r. rozstrzygnięto Konkurs nt. „Inżynieria Środowiska, czyli….”. Celem konkursu było zainteresowanie uczniów szkół średnich zagadnieniami z zakresu inżynierii środowiska. Przy ocenianiu plakatów były brane pod uwagę: poprawność merytoryczna i walory artystyczne. Uczestnicy konkursu przygotowali prace w formie plakatów dających odpowiedź na pytanie: CO OZNACZA pojęcie INŻYNIERIA ŚRODOWISKA?

Laureatami konkursu zostali:

  • I miejsce – Kacper Kotarski, Zespół Szkół Budowlanych nr 1 w Płocku, opiekun: Pani Anna Strycharczyk,
  • II miejsce – Dominika Tomasik, Zespół Szkół Ekonomiczno-Kupieckich w Płocku, opiekun: Pani Monika Pietrzak,
  • III miejsce – Klaudia Terebińska, Zespół Szkół Ekonomiczno-Kupieckich w Płocku, opiekun: Pani Monika Pietrzak.

Wyróżnienia otrzymali:

Martyna Stopczyńska, Adrianna Bronicka z Zespołu Szkół Budowlanych nr 1 w Płocku – opiekun: Pani Anna Strycharczyk.

Malik Natalia, Ewelina Brudzyńska, Paulina Bolczak z Zespołu Szkół Ekonomiczno-Kupieckich w Płocku, opiekun: Pani Monika Pietrzak.

 

Wręczenie nagród nastąpi 1 czerwca 2017r. podczas Seminarium „40 lat Koła Naukowego Inżynierii Środowiska w 50-letniej historii Politechniki Warszawskiej w Płocku” w Audytorium Gmachu Głównego Politechniki Warszawskiej Filii w Płocku.