Politechnika Na Wakacjach - Konkurs NIE tylko dla studentów

Politechnika Na Wakacjach - Konkurs NIE tylko dla studentów

Jak wiadomo nasza Uczelnia jest w świecie znana. A znana jest właśnie dzięki Wam, bo to Wy ją tworzycie! Dlatego pokażcie gdzie Politechnika bywa na wakacjach :)

Zwycięzcy konkursu otrzymają nagrody w postaci sprzętu elektronicznego (smartwatche, słuchawki, głośniki bezprzewodowe).

Konkurs polega na zrobieniu sobie wakacyjnego zdjęcia, na którym będzie widoczny napis lub logo Politechniki Warszawskiej Filii w Płocku

Szczegóły dostępne są na naszym profilu na Facebooku

Konkurs trwa do 31 sierpnia 2018 r.

Przystąpienie do konkursu jest równoznaczne z akceptacją regulaminu konkursu.

.

REGULAMIN

Organizatorem Konkursu jest Politechnika Warszawska Filia w Płocku.

Konkurs adresowany jest do wszystkich chętnych do udziału w nim, posiadających konto na Facebooku.

Przedmiotem Konkursu jest wyłonienie na  zasadach  określonych  niniejszym Regulaminem najlepszych, najciekawszych i najoryginalniejszych zdjęć zgodnie z tematem przewodnim konkursu.

Zdobywcy pierwszego miejsca z każdej kategorii konkursowej otrzymają nagrody w postaci sprzętu elektronicznego.

Organizator nie ponosi odpowiedzialności za naruszenie praw osób trzecich. Do Konkursu mogą być zgłaszane jedynie takie zdjęcia, których wykorzystanie przez Organizatora zgodnie z Regulaminem i udzielonymi na podstawie Regulaminu zezwoleniami, jest zgodne z obowiązującymi przepisami i nie narusza praw osób trzecich, a w  szczególności praw autorskich praw majątkowych i osobistych.

Uczestnik konkursu oświadcza, że posiada pełne prawo do przesłanych zdjęć i nie narusza praw osób trzecich.

Przesłane zdjęcia mogą być dalej prezentowane przez Organizatora Konkursu. Organizator zastrzega sobie prawo do ewentualnego nieodpłatnego wykorzystania nadesłanych zdjęć na stronach Uczelni.

Organizator ma prawo usuwać zdjęcia, o charakterze niezgodnym z duchem Konkursu, obraźliwe lub obsceniczne, naruszających polskie lub międzynarodowe normy prawne, propagujące przemoc, nienawiść, naruszające dobra osobiste lub obrażających godność lub uczucia innych osób.

Organizator dysponuje pełną swobodą w podejmowaniu decyzji wyboru zwycięzców Konkursu, może przyjąć kryteria wyboru oparte  na subiektywnych odczuciach.

Organizator zastrzega sobie prawo do zakończenia Konkursu w dowolnej chwili bez podawania przyczyny i bez wyłonienia Zwycięzców.

Konkurs trwa do 31 sierpnia 2018 r.

Informacje o wynikach konkursu zostaną zamieszczone na profilu facebookowym PW Filii w Płocku oraz na stronie www.pw.plock.pl

Zgłoszenie prac do konkursu jest równoznaczne z uznaniem warunków niniejszego regulaminu oraz wyrażeniem zgody na publikowanie danych osobowych zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. Nr 133, poz. 883).