Drzwi Otwarte 2017 - relacja

Drzwi Otwarte 2017 - relacja

W piątek 7 kwietnia, Politechnika Warszawska Filia w Płocku po raz kolejny otworzyła swe drzwi dla wszystkich chcących się z nią nieco bliżej zapoznać. Impreza, która miała miejsce w Gmachu Głównym przy ul. Łukasiewicza 17, oficjalnie rozpoczęła się na Auli spotkaniem informacyjnym, na początku którego Prorektor Politechniki Warszawskiej prof. Janusz Zieliński powitał zebranych i zaprosił do skorzystania z możliwości zapoznania się z Uczelnią.

Zebranym studentka I roku kierunku Budownictwo przybliżyła podstawowe informacje dotyczące Politechniki Warszawskiej oraz jej Filii w Płocku. Zaprezentowano ogólnopolskie rankingi kierunków oraz prognozy dotyczące zapotrzebowania na specjalistów w branżach inżynierskich i ekonomicznych. Podkreślono, że kierunki oferowane w Płocku to kierunki, po których znacznie wzrasta szansa na znalezienie dobrej pracy, a także fakt, że pracodawcy od lat najwyżej cenią sobie absolwentów właśnie Politechniki Warszawskiej, co znajduje potwierdzenie w corocznie prowadzonych rankingach szkół wyższych.

W dalszej części spotkania, kierunki studiów prowadzone w Politechnice Warszawskiej Filii w Płocku przedstawione zostały przez pracowników i studentów reprezentujących kolejno Budownictwo, Inżynierię środowiska, Mechanikę i budowę maszyn, Technologię Chemiczną oraz Ekonomię. Zaprezentowane zostały zarówno sylwetki absolwentów jak i potencjalne sektory ich zatrudnienia. Przedstawiono również warunki przyjęć na studia i sposób rejestracji kandydatów, a także informacje na temat warunków socjalno-bytowych i możliwości uzyskiwania różnego rodzaju wsparcia finansowego (które to wsparcie PW ma szczególnie rozbudowane).

Po raz kolejny atrakcją imprezy był pokaz fizyczny zaprezentowany przez uczniów z klasy politechnicznej III LO w Płocku. W trakcie spotkania uroczyście wręczono również certyfikaty uczestnictwa w IV Edycji projektu "Doświadcz Chemii", która zakończyła się w marcu b.r. W końcowej części spotkania, rozlosowane zostały nagrody, za udział w konkursie związanym z Politechniką, po czym rozpoczęła się oficjalnie dalsza część imprezy, tj. zwiedzanie uczelni.

Na czas Drzwi Otwartych, swoje stoiska wystawiły studenckie Koła Naukowe, Studenckie Forum Business Centre Club oraz klasa z IV LO w Płocka z pokazami pierwszej pomocy. Nie zabrakło również tradycyjnie przedstawicieli doradców zawodowych z Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Warszawie Filii w Płocku.

Przybyli na Drzwi Otwarte uczniowie mieli okazję zapoznać się z działalnością kół naukowych, ale przede wszystkim osobiście porozmawiać z pracownikami i studentami, którzy udzielali wyczerpujących odpowiedzi na pytania dotyczące m.in. warunków studiowania, poziomu kształcenia i wiele innych. Nie zabrakło również konkursów i innych atrakcji. Chemicy przeprowadzili pokazy chemiczne, budowlańcy zaprezentowali w jaki sposób można zbudować most, który nie posiada żadnych spoin, a mechanicy wysłali swoje roboty, które próbowały tenże most zniszczyć :) Na stoisku studentów z Koła Inżynierii Środowiska można było m.in. obejrzeć hodowle mikroorganizmów, a na stoisku ekonomistów spróbować swego szczęścia w konkursach z nagrodami.

W trakcie Drzwi Otwartych przybyła na imprezę młodzież zwiedzała również laboratoria przypisane poszczególnym kierunkom studiów korzystając jednocześnie z możliwości uzyskania dodatkowych informacji dotyczących kształcenia na tych kierunkach od oprowadzających ich nauczycieli akademickich oraz studentów.

W trakcie "Drzwi Otwartych" odbyło się Seminarium "Studenci Miastu i Regionowi", na którym koła naukowe zaprezentowały swój dotychczasowy dorobek i osiągnięcia.

Dzrwi otwarte 2017 (4)
Dzrwi otwarte 2017 (2)
Dzrwi otwarte 2017 (1)
Dzrwi otwarte 2017 (3)
Dzrwi otwarte 2017 (5)