Postępowania zakończone

BZP/D/2/2016

Zadanie 1: Dostawa materiałów biurowych dla PW Filia w Płocku,

Zadanie 2: Dostawa papieru kserograficznego dla PW Filia w Płocku

BZP/D/1/2016

Sukcesywna dostawa środków czystości i artykułów higieniczno-sanitarnych