prof. dr hab. inż. Janusz Zieliński z nominacją "Płocczanin Roku 2017"

prof. dr hab. inż. Janusz Zieliński z nominacją "Płocczanin Roku 2017"

Z przyjemnością i jednocześnie dumą informujemy, że nasz Prorektor Politechniki Warszawskiej ds. Filii w Płocku prof. dr hab. inż. Janusz Zieliński został nominowany do tytułu "Płocczanin Roku 2017".

Działania Profesora Janusza Zielińskiego od wielu lat przyczyniają się w sposób znaczący do rozwoju oraz wzrostu znaczenia Fili Politechniki Warszawskiej w Płocku a tym samym podnoszą w wielu obszarach krajową rangę Miasta Płocka.

Profesor Janusz Zieliński jako student, a następnie pracownik naukowy jest związany z Płockiem od lat 70 ubiegłego wieku. Z tym miastem związał całe swoje życie rodzinne i zawodowe. Konsekwentnie dba o rozwój Filii Politechniki Warszawskiej, co znajduje odzwierciedlenie w ogólnopolskich rankingach studiów technicznych. Od przeszło 40 lat pracy w PW Filii w Płocku Pan Profesor jest cenionym nauczycielem akademickim, aktywnym i uznanym w środowisku naukowcem, wieloletnim Dziekanem Wydziału Budownictwa Mechaniki i Petrochemii, Prorektorem Politechniki Warszawskiej ds. Filii w Płocku. Dla Politechniki Warszawskiej oddał swoje talenty naukowe, dydaktyczne i organizacyjne. Podejmuje bowiem i wdraża wiele inicjatyw wzmacniających status wyższego szkolnictwa technicznego na północno-zachodnim Mazowszu, przyczyniając się do dynamicznego rozwoju Uczelni w Płocku.

W związku z nominacją prosimy o oddawanie głosów na kandydaturę Profesora Janusza Zielińskiego w Plebiscycie „Płocczanin Roku 2017”

JAK GŁOSUJEMY?
Płocczanina Roku 2017 wybieramy za pomocą kuponów z „Wyborczej” i SMS-ów, można też głosować w internecie.

SMS-Y
Należy wysłać SMS-a o treści PR.5 pod nr 886 786 379
Z jednego numeru może zostać oddany tylko jeden głos.

INTERNET
Można także głosować za pośrednictwem naszej specjalnej strony internetowej – KLIKAJCIE. Warunkiem niezbędnym jest w tym przypadku posiadanie lub założenie konta w serwisie Wyborcza.pl lub Gazeta.pl.