Zaproszenie na wykład

Zaproszenie na wykład

Zarząd Stowarzyszenia Nowoczesna i Innowacyjna Edukacja oraz Dyrektor Uniwersytetu Trzeciego Wieku „Trzecia Młodość” współpracujących z Politechniką Warszawską Filią w Płocku zapraszają na wykład z dyskusją dr inż. Mariusza Sarniaka nt. „Fotowoltaika jako praktyczne wykorzystanie energii słonecznej”, który odbędzie się w Auli Gmachu Mechaniki Politechniki Warszawskiej Filii w Płocku przy ul. Jachowicza 2 w dniu 17 stycznia 2018 r. o godz. 17.00.

Temat wykładu nawiązuje do bieżącej ogólnokrajowej dyskusji w obszarze polityki energetycznej kraju i związanej z tym roli odnawialnych źródeł energii elektrycznej, w tym wykorzystania energii słonecznej czyli fotowoltaiki.

Wykład poprowadzi najbardziej kompetentny w tej dziedzinie nauczyciel akademicki Politechniki Warszawskiej Filii w Płocku dr inż. Mariusz Sarniak, a w końcowej części spotkania krótkie wystąpienie nt. konstrukcji wsporczych do paneli fotowoltaicznych będzie miał dyplomant kierunku Mechanika i budowa maszyn Karol Golacik.

W ten sposób chcemy, wykorzystując zasoby intelektualne Politechniki Warszawskiej, przybliżyć zainteresowanym mieszkańcom Płocka praktyczne efekty prac badawczych prowadzonych w Uczelni.

Streszczenie wykładu:

Fotowoltaika jako stosunkowo nowa interdyscyplinarna dziedzina nauki i techniki, która zajmuje się konwersją energii promieniowania słonecznego bezpośrednio na energię elektryczną – zdefiniowanie zagadnienia i krótki rys historyczny. Początkowo ogniwa słoneczne były urządzeniami stosowanymi jedynie w kosmosie i ze względu na wysokie koszty produkcji nie były w powszechnym użytku. Zaprezentowane zostaną aspekty projektowania, przykładowa analiza produkcji energii i opłacalności w tego typu inwestycje. Omówiony będzie stan obecny technologii fotowoltaicznych i spodziewane perspektywy dalszego rozwoju na przykładzie różnych wariantów mikroinstalacji prosumenckich.

Wstęp jest wolny. Serdecznie zapraszamy