Współpraca z BudMat Bogdan Więcek

Współpraca z BudMat Bogdan Więcek

W dniu 29 kwietnia 2014 roku zostały uroczyście podpisane umowa i porozumienie o współpracy pomiędzy Politechniką Warszawską Filią w Płocku a Firmą BUDMAT, a także umowa partnerska w sprawie powołania klastra pod nazwą „MAZOWIECKI KLASTER TECHNOLOGII, MATERIAŁÓW i MASZYN”

Umowę ze strony Politechniki Warszawskiej podpisali Prorektor ds. Filii w Płocku prof. zw. dr hab. inż. Janusz Zieliński, zaś ze strony Firmy BUDMAT właściciel firmy Bogdan Więcek.

Umowę ze strony Politechniki Warszawskiej podpisali Prorektor ds. Filii w Płocku prof. zw. dr hab. inż. Janusz Zieliński, zaś ze strony Firmy BUDMAT właściciel firmy Bogdan Więcek.

Porozumienie zostało podpisane w celach pobudzania aktywności innowacyjnej i doskonalenia zawodowego swojej kadry, transferu wiedzy do praktyki gospodarczej, wzbogacenia procesu dydaktycznego studentów o praktyczne aspekty wytwarzania nowoczesnych pokryć dachowych, zagadnień inżynierii materiałowej i marketingu oraz promocji osiągnięć w obszarze nauki, wdrożeń i innowacji.

W tym samym dniu zostało podpisane Porozumienie z Firmą BUDMAT uwzględniające szczegóły przyznawania stypendiów dla studentów z wysoką średnią ocen, zorganizowanie praktyk studenckich dla studentów z kierunków Budownictwo oraz Budowa i eksploatacja maszyn, a także zorganizowanie i przeprowadzenie konkursów na najlepsze prace dyplomowe dotyczące działalności firmy BUDMAT.

W tym samym dniu, została podpisana umowa partnerska w sprawie powołania klastra pod nazwą „MAZOWIECKI KLASTER TECHNOLOGII, MATERIAŁÓW i MASZYN”. Ze strony Politechniki Warszawskiej Filii w Płocku umowę podpisał Prorektor prof. dr hab. inż. Janusz Zieliński. Koordynatorem i Liderem Klastra jest firma BUDMAT.

Celem Klastra jest współdziałanie i integracja współpracy pomiędzy podmiotami gospodarczymi Regionu Mazowsza zainteresowanymi tematyką nowoczesnych technologii, technik, produktów i usług budowlanych oraz uczelni, centrów i instytutów badawczych i wdrożeniowych.

Do zadań Klastra należy stworzenie platformy współpracy dla realizacji wspólnych projektów.

Wspolpraca PW Płock z BudMat
Wspolpraca PW Płock z BudMat 2
Wspolpraca PW Płock z BudMat 3
Wspolpraca PW Płock z BudMat 4