Spotkanie z Koordynatorem Dyscyplin NCN

Spotkanie z Koordynatorem Dyscyplin NCN

Zapraszamy na spotkanie z Panią dr Martą Buchalską, Koordynatorem Dyscyplin, Nauki Ścisłe i Techniczne z Narodowego Centrum Nauki, które odbędzie się 12 maja br. o godz. 9:30 w sali 118 GG. Planowany czas spotkania to około 3-4h. 

W trakcie prezentacji będą omówione następujące zagadnienia:

  • Oferta konkursów NCN – podstawowe założenia poszczególnych programów
  • Harmonogram konkursów na bieżący rok
  • Procedura oceny wniosku – eksperci, recenzenci, rozmowy kwalifikacyjne, panele tematyczne NCN
  • Ograniczenia w składaniu wniosków
  • Dokumentacja konkursowa
  • Konstrukcja wniosku – opisy merytoryczne, plan badań, ankieta dorobku kierownika, kosztorys, zakładki nieobowiązkowe
  • Elektroniczna wysyłka wniosków
  • Rozliczanie projektów
  • Rozwiązywanie problemów – kogo prosić o pomoc na poszczególnych etapach oceny wniosku.
  • Dyskusja