Rejestracja potencjalnych dawców szpiku - podsumowanie

Rejestracja potencjalnych dawców szpiku - podsumowanie

W wyniku wspólnej akcji studentów Politechniki Warszawskiej Filii w Płocku oraz uczniów Małachowianki i Jagiellonki, w dniach 9 - 10 kwietnia 2014 roku udało się zarejestrować na naszej uczelni 216 potencjalnych dawców szpiku kostnego.

--
Ogólnopolska akcja rejestracji dawców, podczas której pobierano wymaz z błony śluzowej wewnętrznej strony policzka, odbyła się pod hasłem "Dla Ciebie to 5 minut, dla Kogoś to całe życie". Stanowi ona kontynuację projektu "Studenci wspólnie przeciw białaczce". W inicjatywę włączyło się ponad 100 uczelni wyższych z 43 miast, wśród nich również nasi studenci.

Na Wydziale Budownictwa, Mechaniki i Petrochemii Politechniki Warszawskiej w Płocku była to już czwarta edycja rejestracji potencjalnych dawców szpiku realizowanej przez Koło Naukowe Inżynierii Środowiska PW. Sumując wyniki wszystkich edycji, dzięki działaniom naszych studentów baza dawców szpiku powiększyła się o ponad 1300 osób.

Dzień Dawcy Szpiku 2014
Dzień Dawcy Szpiku rejestracja 2014

Sukces rejestracji nie byłby możliwy bez Aleksandry Podwójci, która pomaga studentom z Koła Naukowego Inżynierii Środowiska kontynuować działania rozpoczęte przez jej ojca, naszego kolegę - doktora Pawła Podwójci, który zmarł we wrześniu ubiegłego roku.

W imieniu organizatorów dziękujemy wszystkim osobom zaangażowanym w akcję.

Więcej informacji o akcji można znaleźć tutaj.