Podpisanie Umowy o współpracy z Zakładem Ubezpieczeń Społecznych

Podpisanie Umowy o współpracy z Zakładem Ubezpieczeń Społecznych

W dniu 21 czerwca 2018 r. w Gmachu Głównym Politechniki Warszawskiej w Płocku została uroczyście podpisana Ramowa Umowa o współpracy pomiędzy Politechniką Warszawską Filią w Płocku a Zakładem Ubezpieczeń Społecznych. Porozumienie ze strony Politechniki Warszawskiej podpisał Prorektor ds. Filii w Płocku – prof. zw. dr hab. inż. Janusz Zieliński, ze strony Zakładu Ubezpieczeń SpołecznychDyrektor – mgr Beata Pawlińska-Wiak.

Umowa określa ogólne kierunki i obszary współpracy w zakresie wybranych zagadnień z dziedziny nauk ekonomicznych i społecznych, a także działania służące upowszechnieniu wiedzy o ubezpieczeniach społecznych w ramach realizacji projektu „Ubezpieczenia społeczne – edukacja z ZUS”.

Współpraca umowy obejmować będzie:

a) wymianę informacji o prowadzonej w przedmiocie Umowy działalności badawczo-rozwojowej i najważniejszych osiągnięciach, w szczególności w organizacji roboczych wizyt w Jednostkach,

b) organizację i uczestnictwo w konferencjach i seminariach naukowych organizowanych lub współorganizowanych przez PW i ZUS,

c) realizację wspólnych projektów badawczo-rozwojowych,

d) organizację bezpłatnych praktyk i staży zawodowych dla studentów i doktorantów PW w ZUS,

e) uczestnictwo ZUS w targach pracy i spotkaniach z pracodawcą organizowanych cyklicznie przez PW oraz współpraca z Biurem Karier PW,

f) upowszechnianie wiedzy z zakresu ubezpieczeń społecznych w formie prelekcji dla studentów PW,

g) zobowiązanie ZUS do umożliwienia pracownikom naukowym PW publikacji w kwartalniku „Ubezpieczenia Społeczne. Teoria i praktyka”.

porozumienie ZUS1
porozumienie ZUS 2
porozumienie ZUS3
porozumienie ZUS4