Konkurs na najlepszą pracę badawczą

Konkurs na najlepszą pracę badawczą

Zapraszamy do zgłaszania prac na Konkurs o nagrodę Prezesa Zarządu Polskiego Koncernu Naftowego ORLEN Spółka Akcyjna na "Najlepszą pracę badawczą wykonaną na rzecz Polskiego Koncernu Naftowego ORLEN S.A. w Płocku przez pracowników Politechniki Warszawskiej, Filia w Płocku".

Na Konkurs mogą być zgłaszane prace badawcze wykonane na rzecz PKN ORLEN przez pracowników naukowych Politechniki w okresie od 1 lipca 2016 r. do dnia 30 czerwca 2017 r. , niezależnie od tego, czy prace prowadzone były na skutek zlecenia PKN ORLEN, czy też zostały zainicjowane przez pracowników Politechniki. Zgłaszane do Konkursu prace powinny być zakończone i odebrane z wynikiem pozytywnym przez PKN ORLEN we wskazanym okresie.

Celem konkursu jest m.in. pobudzenie inicjatyw twórczych kadry naukowej, wyróżnienie oryginalnych koncepcji badawczych, propagowanie najlepszych wzorów realizowania prac badawczych.

Regulamin konkursu