III edycja stażu ,,Energia dla Przyszłości"

III edycja stażu ,,Energia dla Przyszłości"

Jeżeli interesujesz się sektorem energetycznym i chciałbyś przekonać się na własnej skórze, jak wygląda praca w Ministerstwie Energii, PGE, PKN ORLEN i PGNiG, zapraszamy do wzięcia udziału spotkaniu informacyjnym na temat III edycji programu stażowego #EnergiadlaPrzyszłości, które będzie poprowadzone przez uczestników poprzednich edycji stażu!

Spotkanie odbędzie się w sali 4 w Gmachu Starej Kotłowni, w poniedziałek 14.05 o godzinie 14:15.
Program skierowany jest do osób, które spełniają łącznie następujące warunki:
1) są studentami jednego z dwóch ostatnich semestrów magisterskich lub absolwentami (do 12 miesięcy od ukończenia),
2) nie ukończyły 27 roku życia,
3) znają język angielski na poziomie co najmniej B2,
4) mają średnią z ocen z ostatniego ukończonego semestru studiów magisterskich na poziomie nie niższym niż 4,0.
Rekrutacja na staż trwa od 23 kwietnia do 28 maja 2018 r.
Szczegółowe informacje znajdziesz na stronie Ministerstwa Energii: me.gov.pl/node/28361
Serdecznie zapraszamy wszystkich zainteresowanych na spotkanie informacyjne!