Wyjazdy zagraniczne

Zarządzenia Rektora w sprawie wyjazdów zagranicznych

Zarządzenie Rektora nr 019/2010 z dnia 31-03-2010 zmieniające zarządzenie nr 33/2008 Rektora Politechniki Warszawskiej w sprawie wyjazdów zagranicznych pracowników, doktorantów i studentów Politechniki Warszawskiej

Zarządzenie Rektora nr 33 (19 06 2008) w sprawie wyjazdów zagranicznych pracowników, doktorantów i studentów Politechniki Warszawskiej (z załącznikami)